Een omwenteling: Plas/Valburg achterhaald?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-14
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Aanbestedingsrecht
Volume2006
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit