Een onbekende druk van Hemsterhuis

Jacob van Sluis

OnderzoeksoutputAcademic

147 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Nederlandse filosoof Frans (François, Franciscus) Hemsterhuis (1721-1790) liet zijn geschriften op een uiterst verzorgde wijze uitgeven. Zo ook zijn "Lettre sur l'homme et ses rapports", in duodecimo uitgegeven (242 pp.) in 1772. Daarvan bestaat echter ook een octavo-editie (68 pp.), later uitgegeven en buiten zijn medeweten om. Een roofdruk dus.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)121-127
Aantal pagina's7
TijdschriftGeschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland: documentatieblad van de Werkgroep "Sassen"
Volume14
StatusPublished - 2003

Keywords

  • Hemsterhuis, François
  • Filosofie
  • 06.21
  • 08.24

Citeer dit