Een onderzoek naar de alternatieve kosten van overheidsprojecten: theorie en empirie

Thijs Zuidema

Onderzoeksoutput

72 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze studie wordt onderzocht hoe de alternatieve kosten voor een concreet project kunnen worden berekend. Hierbij worden twee benaderingen onderscheiden. Bij de eerste benadering worden de alternatieve kosten vastgesteld aan de hand van een macro-economisch model. Deze benadering kan worden toegepast op relatief grote projecten, dat wil zeggen projecten waarvan de effecten voelbaar zijn op het niveau van de nationals economie. Hierbij kan voor Nederland gedacht worden aan de aanleg van een Tweeds Nationale Luchthaven of de inpoldering van de Markerwaard. Bij deze benadering wordt voortgebouwd op de theorieën ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • den Hartog, F.R., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning3-jan-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1982

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Kosten-batenanalyse, Overheidsprojecten
  • welvaartseconomie

Citeer dit