Een onderzoek naar de relatie tussen demografische breuklijnen tussen belangengroepen en conflicthantering binnen pensioenfondsbesturen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38 - 39
TijdschriftDe Actuaris : magazine van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG)
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit