Een onderzoek naar de relatie tussen demografische breuklijnen tussen belangengroepen en conflicthantering binnen pensioenfondsbesturen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)52 - 63
TijdschriftHet Verzekerings-Archief
Volume89
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Citeer dit