Een-op-een opleiden is een kwestie van vertrouwen

Agnes Diemers*, Peter Boendermaker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)70-72
Aantal pagina's3
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume64
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2021

Citeer dit