Een operationalisatie van opvoedingsbeleving bij het expert-model voor emotioneel en sociaal probleemgedrag.

R. van der Kooij, E.M. Calckhoven, H.C. Lutje Spelberg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4 - 20
Aantal pagina's17
TijdschriftNederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs
Volume1
StatusPublished - 1995

Citeer dit