Een ‘papieren exercitie’? Het Verdrag van New York en het Nederlandse beleid inzake vrouwen in gevechtsfuncties, 1968-1978

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-13
Aantal pagina's10
TijdschriftMars et Historia
Volume53
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2019

Citeer dit