Een pleidooi voor democratisch professionalisme in het sociaal werk

OnderzoeksoutputProfessional

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2-5
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Social Intervention: Theory and Practice
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 30-sep-2021

Citeer dit