Een praktijkonderzoek naar effectief handelen bij externaliserend leerlinggedrag: Eindrapportage

Jan Bijstra, Anke Boer, de, Bruno Emans, Jose van der Hoeven, Wendy Post, Christy Tenback, Tamara Wally

OnderzoeksoutputProfessional

574 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's27
StatusPublished - 2019

Citeer dit