Een praktisch model voor duurzaam bedrijfspresteren

C. Vlek, L. Steg, D. Feenstra, W. Gerbens-Leenes, S. Lindenberg, H. Moll, T. Schoot Uiterkamp, F. Sijtsma, A. van Witteloostuijn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer4369
Pagina's (van-tot)524-527
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume87
StatusPublished - 2002

Citeer dit