Een protestants-christelijke geschiedenis onthuld? Review of De geschiedenis aan het volk verteld. Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw, G.J. Schutte (ed.)

Onderzoeksoutputpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)101-103
Aantal pagina's3
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume51
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit