Een raamwerk van de internationale politieke economie. De zwaluwstaartverbinding van staat en markt in Midden- en Oost-Europa

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)23 - 47
Aantal pagina's25
TijdschriftTijdschrift Politieke Ekonomie (TPE)
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2001

Citeer dit