Een rechtseconomisch perspectief op natrekking in de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

722 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTBR 2020/41
Pagina's (van-tot)298-311
Aantal pagina's14
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume37
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2020

Citeer dit