Een regionale duurzaamheidindex voor Noord-Nederland: de ‘Easy’-Tool

OnderzoeksoutputProfessional

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverijSociologie Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's62
StatusPublished - 26-mei-2016

Citeer dit