Een relationele benadering van beheersing en vertrouwen binnen samenwerkingsrelaties

Reinald Minnaar, Paula van Veen-Dirks

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

279 Downloads (Pure)

Samenvatting

De studie die in dit artikel wordt beschreven, onderzoekt de relatie tussen contracten, beheersing en vertrouwen vanuit een relationeel perspectief. Dit relationele perspectief wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van een casestudie van een specifieke uitbestedingsrelatie tussen een groot internationaal bedrijf (Semorg) en een aanbieder van facilitaire diensten (Fasorg). De casestudie laat niet alleen zien dat de contracten en de beheersingsstructuren doelbewust zijn ontworpen en opgesteld door topmanagers vanuit een functioneel perspectief, maar ook dat ze zelf zaken in gang kunnen zetten die vervolgens weer onverwachte gevolgen kunnen hebben (relationeel perspectief). In de casestudie bleek de oorspronkelijke contractuele oplossing, zoals die door onderhandeling door het topmanagement tot stand was gekomen, problematisch te zijn; het daaruit voortvloeiende contract en de in het contract opgenomen beheersingsstructuren veroorzaakten een proces van hercontractering dat uiteindelijk leidde tot veranderingen in de beheersing van en het vertrouwen binnen de relatie.

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)109-118
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume93
Nummer van het tijdschrift3/4
DOI's
StatusPublished - 26-apr-2019

Citeer dit