Een relationele database voor wetenschappelijke produktie

F.N. Stokman, R. Popping, E.R. Missoorten

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  92 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)231-245
  Aantal pagina's0
  TijdschriftUniversiteit en hogeschool
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1989

  Citeer dit