Een rode draad door SWOME, GaMON en hun marktdag: wetenschap met beleid, beleid met wetenschap

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TitelVerslag SWOME/NWO-GaMON Marktdag-2005
RedacteurenG. Spaargaren, H. Waaijers, S. Van den Burg
Pagina's5 - 9
StatusPublished - 2005

Citeer dit