Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade

Nynke Scherpbier-de Haan*, Gerald Vervoort, Chris Van Weel, Jozé Braspenning, Jan Mulder, Jack Wetzels, Wim De Grauw

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageA collaboration model for patients with chronic kidney disease
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)232-235
Aantal pagina's4
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume57
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit