Een schets van de organisatie van de pleegzorgsector in de periode 1945 - heden en van het wetenschappelijk onderzoek naar geweld ten aanzien van pleegkinderen: Bronstudie 1 bij het Sectorrapport 'Geweld in de pleegzorg 1945 - heden

Hans Grietens, Daniëlle Zevulun, Tessa Piersma, Mijntje ten Brummelaar

OnderzoeksoutputProfessional

168 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanCommissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg
StatusPublished - 2019

Citeer dit