Een slimmer academisch jaar

Han Thomas Adriaenssen*, Marit de Jong, Bettina Reitz-Joosse*, Eline Sietsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Other contributionProfessional

103 Downloads (Pure)

Samenvatting

The Dutch academic year is exceptionally long. This causes a high work pressure for instructors and students and leaves little time for research and other core scientific duties. The Young Academy compared the Dutch academic year with other countries and is making concrete recommendations for improvement.

Het Nederlands academisch jaar is uitzonderlijk lang. Dit veroorzaakt een hoge werkdruk voor docenten en studenten en laat weinig tijd over voor onderzoek en andere wetenschappelijke kerntaken. De Jonge Akademie onderzocht het Nederlands academisch jaar in vergelijking met het buitenland en doet concrete aanbevelingen voor verbetering.
Vertaalde titel van de bijdrageA Smarter Academic Year
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenRapport
OutputmediaDe Jonge Akademie
UitgeverKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Aantal pagina's22
StatusPublished - 6-sep.-2021

Citeer dit