Een steeds verdergaande verankering van de empirische studie van het recht

OnderzoeksoutputProfessional

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAAK20209305
Pagina's (van-tot)9305-9307
TijdschriftArs Aequi, KwartaalSignaal
Volume157
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit