Een time-outprocedure voor verwarde personen?

OnderzoeksoutputPopular

274 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit atikel worden drie zaken beschreven waarin verwarde personen tot een - aangekondigd - ernstig geweldsdelict komen en wordt de vraag gesteld of de initiatieven vanuit Veiligheid en Justitie of die vanuit VWS een oplossing zullen bieden voor het gesignaleerde probleem.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftAsega
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 5-feb-2016

Citeer dit