Een veilig huis, een veilig thuis? Een kwalitatief onderzoek naar het welbevinden en de leefomgeving van kinderen en jongeren in het Gronings gaswinningsgebied

Onderzoeksoutput

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Coördinator Groningen
Aantal pagina's88
StatusPublished - 2019

Citeer dit