Een veilig huis, een veilig thuis? Een kwalitatief onderzoek naar het welbevinden en de leefomgeving van kinderen en jongeren in het Gronings gaswinningsgebied

Elianne Zijlstra, Mileen Cuijpers, Mijntje ten Brummelaar, Wendy Post, Inge van Balkom, Boudien Flapper

OnderzoeksoutputAcademic

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Coördinator Groningen
Aantal pagina's88
StatusPublished - 2019

Citeer dit