Een veranderend klimaat: de accountant en CO2-reductie

Teye Marra, Lucas Geusebroek

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De professionele betrokkenheid van accountants bij klimaat en CO 2 neemt gestaag toe. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, in vervolg op twee voorgaande onderzoeken waarmee uitkomsten zijn vergeleken. Accountants hebben vanuit verschillende perspectieven met klimaatvraagstukken te maken. Openbaar accountants gaan aanzienlijk vaker het gesprek aan met hun cliënten over klimaat dan drie jaar geleden. Accountants die een financiële functie bekleden binnen bedrijven en organisaties houden zich in toenemende mate bezig met werkzaamheden
inzake klimaat. De meningen lopen iets uiteen over de vraag of zij beroepshalve gericht zouden moeten zijn op het klimaatvraagstuk: een meerderheid van accountants werkzaam binnen organisaties is het daarmee eens, bij openbaar accountants is dat bijna de helft. Tegelijkertijd delen beide groepen in ruime meerderheid de verwachting dat hun betrokkenheid bij het klimaatvraagstukken de komende jaren zal toenemen. Over het algemeen besteden organisaties
in hun risicoanalyse minder aandacht aan de impact en financiële gevolgen van klimaatverandering dan accountants zouden willen zien. Klimaat als wezenlijk onderdeel van het beleid van bedrijven en organisaties wordt bij een minderheid waargenomen, hetgeen ook geldt voor accountantskantoren zelf. Het onderzoek stelt vast dat rapportering over en assurance bij de CO 2 -uitstoot van organisaties, ondanks een lichte stijging, nog beperkt plaatsvindt.
Vertaalde titel van de bijdrageA changing climate: the auditor en CO2-reduction: An investigation into the involvement of auditors with climate and CO2-policies
Originele taal-2Dutch
UitgeverijNBA-RUG
Aantal pagina's42
StatusPublished - 28-nov.-2023

Citeer dit