Een verantwoord onderscheid tussen waarneming en bewustzijn: McDowells transcendentale zorgen als kritiek op de cognitiewetenschap

B. de Ruijter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48 - 57
Aantal pagina's10
TijdschriftKrisis: Tijdschrift voor empirische filosofie
Volume4
StatusPublished - 2002

Citeer dit