Een verschuivend perspectief op gezondheid. Het belang van kansen en een multi-dimensionele gezondheidsbenadering

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-17
Aantal pagina's4
TijdschriftPodium voor Bio-ethiek
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2019

Citeer dit