Een verticale geschiedopvatting: Friedrich Meinecke en de crisis van het historisme

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)9-10
  Aantal pagina's2
  TijdschriftKunst en Wetenschap
  Volume3
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit