Een VI-regeling voor levenslanggestraften: een paradox?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

233 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft geadviseerd een regeling voor voorwaardelijke invrijheidsstelling van levenslang gestraften in te voeren. De Minister voor Rechtsbescherming heeft inmiddels aangegeven daar gehoor aan te willen geven. Nu moet het parlement nog worden overtuigd. In dit
artikel worden alle argumenten voor een dergelijke regeling nog eens helder naast elkaar gezet
Vertaalde titel van de bijdrageEen VI-regeling voor levenslanggestraften: een paradox?
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2022/1593
Pagina's (van-tot)1909-1912
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2022
Nummer van het tijdschrift24
StatusPublished - jul.-2022

Citeer dit