Een vlucht uit de Randstad?

N.J. Kemper, P.H. Pellenbarg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)465 - 469
Aantal pagina's5
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume4010
StatusPublished - 1995

Citeer dit