Een waarderend proefsleuvenonderzoek in Harinxmaland: Conceptrapport over de opgraving Sneek-Harinxmaland (GIA-134)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijGroningen Institute of Archaeology
Aantal pagina's36
StatusPublished - 12-dec.-2016

Citeer dit