Een waarderend proefsleuvenonderzoek ten noorden van Warten: Conceptrapport over de opgraving Wartena-Noord (GIA-131)

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageAn excavation with trenches north of Warten: Concept report about the exavation of Wartena-Noord
Originele taal-2Dutch
UitgeverijGroningen Institute of Archaeology
Aantal pagina's28
StatusPublished - sep.-2014

Citeer dit