Een weg uit de doolhof? Het Voorontwerp overheidsaansprakelijkheid gewogen

  OnderzoeksoutputAcademic

  1022 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het is geen sinecure om door overheidshandelen geleden schade vergoed te krijgen. De procedures die moeten worden doorlopen, zouden te ingewikkeld zijn, niet goed op elkaar zijn afgestemd, te veel drempels bevatten en te lang duren, met als gevolg dat schadevergoedingsclaims tegen de overheid niet of slechts met bovenmatige inspanningen kunnen worden verzilverd.1 Biedt het recent uitgebrachte Voorontwerp tot wijziging van de Awb uitkomst?
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)2010-2017
  Aantal pagina's8
  TijdschriftNederlands Juristenblad
  Volume32
  StatusPublished - 2007

  Keywords

  • overheidsaansprakelijkheid
  • bestuursrecht
  • 86.55

  Citeer dit