Een wetgevend pakket voor overheidsopdrachten

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-19
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor Aanbestedingsrecht
Volume2004
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit