Een woonlastenfonds voor Groningen? enkele overwegingen omtrent de noodzaak en de gevolgen van de eventuele introductie van een woonlastenfonds in de gemeente Groningen

OnderzoeksoutputAcademic

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's18
StatusPublished - 2000

Citeer dit