Een zak vol medicijnen

Evelyn Schaafsma, Akbar Milani Sabzewar

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Dit artikel gaat over een onderzoek onder Iraanse en Afgaanse vluchtelingen in asielzoekerscentra en hun ervaringen met de gezondheidszorg en geneesmiddelenvoorlichting in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het signaleringsproject "Minderheden" van de wetenschapswinkel.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's0
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit