Een zwakke, messiaanse kracht. Nu-tijd en gedenken in Walter Benjamins geschiedfilosofie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22 - 35
Aantal pagina's14
TijdschriftKrisis: Tijdschrift voor empirische filosofie
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - dec-2010

Citeer dit