Een Zweedse koppeling tussen filosofie en managementdenken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)35 - 36
Aantal pagina's2
TijdschriftFilosofie in bedrijf
Volume1
StatusPublished - 1996

Citeer dit