Eenheid en verscheidenheid in de criminologie

J.P.S. Fiselier

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)81 - 87
Aantal pagina's7
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Volumejan
StatusPublished - 1999

Citeer dit