Eenmalige gift ondansetron is (kosten)effectief bij kinderen met acute gastro-enteritis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageSingle dose ondansetron is (cost) effective in children with acute gastroenteritis
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)26-29
Aantal pagina's4
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume65
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2022

Citeer dit