Eerst recht, dan rede: het belang van explicitering

  OnderzoeksoutputAcademic

  25 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)68-77
  Aantal pagina's10
  TijdschriftKrisis. Tijdschrift voor Actuele Filosofie
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit