Eerste bevindingen van terpopgraving Wartena-Noord

OnderzoeksoutputPopular

773 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageFirst results from the terp excavation of Wartena-Noord
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5-9
Aantal pagina's5
TijdschriftVan Wierden en Terpen. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek
Nummer van het tijdschrift19
StatusPublished - 1-jun.-2014

Citeer dit