Effectevaluatie ziekenhuisarts pilot - traject II: Eindrapportage

Onderzoeksoutput

27 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageEffect evaluation of the Dutch hospitalist pilot : Final report for the Ministry of
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van VWS
Aantal pagina's106
StatusPublished - jul-2018

Keywords

  • functiedifferentiatie
  • taakherschikking
  • effectevaluatie
  • medische professie

Citeer dit