Effect of a background on foveal and parafoveal cone dark adaptation

A.C. Kooijman*, F.W.M. Steneker, J.L.R.M. Smeets

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1381-1385
  Aantal pagina's5
  TijdschriftVision Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit