Effect of a Somatostatin Analogue on the Vasopressin Pathway in Patients With ADPKD

DIPAK-1 Study Investigators, A Lianne Messchendorp, Bart J Kramers, Edwin M Spithoven, Katrin Stade, Esther Meijer, Ron T Gansevoort

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1170-1174
Aantal pagina's5
TijdschriftKidney International Reports
Volume4
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2019

Citeer dit