EFFECT OF CROSS RELAXATION ON LONGITUDINAL RELAXATION-TIMES OF SMALL LIGANDS BINDING TO MACROMOLECULES

PJ ANDREE

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)419-431
  Aantal pagina's13
  TijdschriftJournal of Magnetic Resonance
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit