Effect of fenoterol-induced constitutive β2-adrenoceptor activity on contractile receptor function in airway smooth muscle

Berber de Vries*, Ad F. Roffel, Johan Zaagsma, Herman Meurs

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)353 - 359
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
Volume431
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - nov-2001

Citeer dit