EFFECT OF HORMONES ON THE DEVELOPMENT OF CREATINE-KINASE ACTIVITY IN RAT SKELETAL-MUSCLE

HJ KLOOSTERBOER, SA STOKERDEVRIES, FA HOMMES

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)156-174
  Aantal pagina's19
  TijdschriftBiology of the neonate
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit