Effect of impurities on the mobility of single crystal pentacene

O. D. Jurchescu, J. Baas, T. T. M. Palstra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

875 Citaten (Scopus)
672 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of impurities on the mobility of single crystal pentacene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Keyphrases