EFFECT OF INFUSION OF TRIS-GALACTOSYL-CHOLESTEROL ON PLASMA-CHOLESTEROL, CLEARANCE OF LIPOPROTEIN CHOLESTERYL ESTERS, AND BILIARY-SECRETION IN THE RAT

HJ KEMPEN*, F KUIPERS, TJC VANBERKEL, RJ VONK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)659-666
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Lipid Research
Volume28
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun.-1987

Citeer dit